Trắc nghiệm

Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là:

Câu Hỏi:

Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là:

Bạn đang xem: Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tristearin có công thức là: (C17H35COO)3C3H5

​Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là: C17H35COONa , C3H5(OH)3

PTPƯ là

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!