Trắc nghiệm

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là C15H31COONa

Câu Hỏi:

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là:

Bạn đang xem: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là C15H31COONa

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là C15H31COONa và glixerol

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là C15H31COONa – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!