Trắc nghiệm

Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là

Câu Hỏi:

Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là

Bạn đang xem: Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 6 : Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là glucozơ và fructozơ

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!