Trắc nghiệm

Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanin. Nếu phân

Câu Hỏi:

Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanin. Nếu phân từ khối của X là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử X là

Bạn đang xem: Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanin. Nếu phân

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 11 : Peptit và protein


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanin. Nếu phân từ khối của X là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử X là 200

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanin. Nếu phân – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!