Trắc nghiệm

Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit

Câu Hỏi:

Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do, (không có tạp chất khác) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 61,98 gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 6,072 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol H2 (xúc tác Ni, t°). Giá trị của y là

Bạn đang xem: Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 203


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

nNaOH = a; nH2O = b; nC3H5(OH)3 = 0,066
—> a = b + 0,066.3
nO(X) = 2a, bảo toàn khối lượng:
16.2a/10,88% + 40a = 61,98 + 6,072 + 18b
—> a = 0,204; b = 0,006
Muối dạng C17HxCOONa (0,204 mol)
—> M muối = x + 271 = 61,98/0,204 —> x = 558/17
k của gốc C17Hx = (17.2 + 1 – x)/2 = 37/34
—> nH2 = 0,204k = 0,222

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!