Trắc nghiệm

Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

Câu Hỏi:

Câu nào sau đây sai. Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

Bạn đang xem: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái, dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải.

Câu hỏi liên quan

Đáp án nào sau đây đúng? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái

B. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định căn lề trái

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái

Để không cho phép người dùng nhập dữ liệu vào một Control trên Form, ta sử dụng thuộc tính nào sau đây?

A. VISIBLE=NO

B. LOCKED=YES

C. ENABLE=NO

D. Các câu trên đều đúng

Câu nào sau đây sai khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên canh thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên canh thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên canh thẳng lề phải

Một bảng tính worksheet bao gồm

A. 265 cột và 65563 dòng

B. 266 cột và 65365 dòng

C. 256 cột và 65536 dò ng

D. 256 cột và 65365 dò ng

Số trang tính trên một bảng tính là:

A. Chỉ có một trang tính

B. Chỉ có ba trang tính

C. Có thể có nhiều trang tính

D. Có 100 trang tính

Trong Excel, tổ hợp phím nào thực hiện việc tạo mới một bảng tính

A. Shift + Ctrl + N

B. Ctrl + N

C. Ctrl + A

D. Tất cả các đáp án trên

Trong Microsoft Excel, một bảng tính có giá trị các ô như sau : A1 = 9; A2 =4; A3 = 8; B1 = 11; B2 = 5; B3 = 7;. Tại ô C1 gõ = AVERAGE(SUM(A1:A3).MAX(B1:B3)); khi đó ô C1 hiển thị giá trị:

D. 18

A. 21

B. 16

C. 11

Để chèn thêm một bảng tính (Worksheet) ta thực hiện như sau:

A. Edit – WorkSheet

B. Format – WorkSheet

C. Insert – WorkSheet

D. Không thể chèn thêm

Để chọn tất cả các ô có trong một bảng tính WorkSheet, ta thực hiện:

A. Bấm Ctrl+F

B. Bấm Ctrl+D

C. Bấm Ctrl+C

D. Bấm Ctrl+A

Để in một bảng tính theo chiều nằm ngang của khổ giấy, bạn chọn thao tác:

A. File/Web Page/Page, rồi chọn chiều in Landscape

B. File/Page Setup/Page, rồi chọn chiều in Landscape

C. Insert/Page preview/Page Setup, rồi chọn chiều in Landscape

D. Insert/Border And Shading/Page Setup, rồi chọn chiều in Landscape

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!