Trắc nghiệm

Khi nhận biết CO2 bằng dung dịch Ba(OH)2 ta sẽ thấy hiện tượng

Câu Hỏi:

Khi nhận biết CO2 bằng dung dịch Ba(OH)2 , thấy hiện tượng

Bạn đang xem: Khi nhận biết CO2 bằng dung dịch Ba(OH)2 ta sẽ thấy hiện tượng

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 41 : Nhận biết một số chất khí


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi nhận biết CO2 bằng dung dịch Ba(OH)2 ta sẽ thấy hiện tượng có kết tủa trắng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khi nhận biết CO2 bằng dung dịch Ba(OH)2 ta sẽ thấy hiện tượng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!