Trắc nghiệm

Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung

Câu Hỏi:

Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 27 gam glucozơ là:

Bạn đang xem: Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

PTHH: 

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2↑

nglucozơ = 27: 162 = 0,15(mol)

=> nCO2 = 0,15×6 = 0,9(mol) => VCO2(đktc) = 20,16 (lít)

=> Vkk = VCO2: 0,03% = 67200 (lít)

Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 27 gam glucozơ là 67200 lít

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!