Trắc nghiệm

Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở:

Câu Hỏi:

Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở:

Bạn đang xem: Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở nhiều vùng sinh thái khác nhau.

Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở nhiều vùng sinh thái

Khảo nghiệm giống cây trồng mới là quá trình theo dõi, đánh giá trong điều kiện và thời gian nhất định nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống cây trồng.

Câu hỏi liên quan

Trong quá trình khảo nghiệm giống cây trồng, tính ưu việt của giống được xác định nhờ thí nghiệm?

A. Thí nghiệm khảo nghiệm

B. Thí nghiệm so sánh giống

C. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

D. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

A. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng

B. Cung cấp những thông tin về giống

C. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà

D. Duy trì độ thuần chủng của giống

Mục đích của thí nghiệm so sánh giống?

A. Để mọi người biết về giống

B. Duy trì những đặc tính tốt của giống

C. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

D. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!