Trắc nghiệm

Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:

Câu Hỏi:

Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:

Bạn đang xem: Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 11 bài 3: Cấu trúc chương trình


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm khác biệt là bạn phải gán giá trị ngay lúc khai báo, và không thể thay đổi được. Bởi vậy hằng số chỉ được sử dụng trong trường hợp bạn muốn đó là một biến không thể thay đổi.
Khai báo hàm Const có cú pháp như sau: const [tenhang]=[giatrikhaibao];
=> Khai báo hằng đúng là đáp án B. const A=100;

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!