Trắc nghiệm

Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc, tiếp thu

Câu Hỏi:

Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại là nói đến

Bạn đang xem: Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc, tiếp thu

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại là nói đến phương hướng phát triển văn hoá

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc, tiếp thu – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!