Trắc nghiệm

It was not …….. Michael Jackson’s death people around the world understood

Câu Hỏi:


It was not …….. Michael Jackson’s death people around the world understood his contribution in music.

Bạn đang xem: It was not …….. Michael Jackson’s death people around the world understood

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

– Đáp án: It was not until Michael Jackson’s death people around the world understood his contribution in music.

– Dịch: Mãi cho đến khi Michael Jackson qua đời, mọi người trên khắp thế giới mới hiểu được sự đóng góp của anh ấy trong âm nhạc.

– Cấu trúc: It was not until + time + that clause = mãi cho tới khi

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: It was not …….. Michael Jackson’s death people around the world understood – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!