Trắc nghiệm

ion nào sau đây tác dụng với ion Fe2+ tạo thành Fe3+?

Câu Hỏi:

ion nào sau đây tác dụng với ion Fe2+ tạo thành Fe3+?

Bạn đang xem: ion nào sau đây tác dụng với ion Fe2+ tạo thành Fe3+?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ion tác dụng với ion Fe2+ tạo thành Fe3+ là Ag+ 

PT ion: Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: ion nào sau đây tác dụng với ion Fe2+ tạo thành Fe3+? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!