Trắc nghiệm

In a hotel, services can range from cleaning, washing to arranging tours

Câu Hỏi:

In a hotel, services can range from cleaning, washing to arranging tours within and outside the city where ……

Bạn đang xem: In a hotel, services can range from cleaning, washing to arranging tours

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh 2021 số 19


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

In a hotel, services can range from cleaning, washing to arranging tours within and outside the city where the guests are staying.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: In a hotel, services can range from cleaning, washing to arranging tours – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!