Trắc nghiệm

I’m Peter. I have been dreaming of having a robot for a long time. In the future, I may build a villa

Câu Hỏi:

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

People have been dreaming of having

     I’m Peter. I have been dreaming of having a robot for a long time. In the future, I may build a villa on the moon. I will live with a teaching robot, a worker robot, a doctor robot and a home robot. I will be able to do difficult homework with the help of teaching robot. A worker robot will help me build new houses. A doctor robot could look after me when I’m sick. And a home robot will do household chores for me every day. It will be convenient. I will be able to do researches on science and invent new things. Some people say it’s a bad habit to rely on robots. But I think robots are very helpful to human life.

Câu 1. Question: Peter may build a cottage on the moon in the future.

Bạn đang xem: I’m Peter. I have been dreaming of having a robot for a long time. In the future, I may build a villa

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích:
Câu hỏi: ​Peter may build a cottage on the moon in the future. ( Peter có thể xây một ngôi nhà trên mặt trăng trong tương lai.)
Trong đoạn văn: “In the future, I may build a villa on the moon.” (Dịch: Trong tương lai, tớ sẽ xây 1 biệt thự trên mặt trăng.)
=> Câu hỏi đưa thông tin sai so với đoạn văn.
 

Câu 2. Question: He will live with four robots

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích:
Câu hỏi: He will live with four robots (Cậu ấy sẽ sống với 4 con robot)
Dựa vào câu: “I will live with a teaching robot, a worker robot, a doctor robot and a home robot.”.
(Dịch: Tows sẽ sống với người máy giáo viên, người máy công nhân, người máy bác sĩ, và người máy giúp việc gia đình.)
=> Thông tin đưa ra đúng với thông tin trong đoạn văn.

Câu 3. Question: A worker robot will do the laundry.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích:
Câu hỏi: A worker robot will do the laundry. (Một robot công nhân sẽ giặt quần áo.)
Đoạn văn: “A worker robot will help me build new houses.”. (Dịch: Một người máy công nhân sẽ giúp tôi xây nhà mới.)
=> Thông tin câu hỏi không đúng với thông tin trong bài đọc.

Câu 4. Question: A doctor robot could look after him when he’s sick.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích:
Câu hỏi: A doctor robot could look after him when he’s sick.(Một robot bác sĩ có thể chăm sóc anh ấy khi anh ấy bị ốm.)
Đoạn văn: “A doctor robot could look after me when I’m sick.”.(Dịch: Một người máy bác sĩ có thể chăm sóc tôi khi bị bệnh.) 
=> Đúng với thông tin trong bài đọc.

Câu 5. Question: Peter thinks it’s a bad habit to rely on robots.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích:
Câu hỏi: Peter thinks it’s a bad habit to rely on robots. (Peter nghĩ rằng đó là một thói quen xấu khi dựa vào rô bốt.)
Dựa vào câu: “Some people say it’s a bad habit to rely on robots.”. (Dịch: Một vài người nói phụ thuộc vào người máy là thói quen xấu.)
=> Thông tin câu hỏi đưa ra không đúng với thông tin trong bài đọc)

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 12


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích:
Câu hỏi: ​Peter may build a cottage on the moon in the future. ( Peter có thể xây một ngôi nhà trên mặt trăng trong tương lai.)
Trong đoạn văn: “In the future, I may build a villa on the moon.” (Dịch: Trong tương lai, tớ sẽ xây 1 biệt thự trên mặt trăng.)
=> Câu hỏi đưa thông tin sai so với đoạn văn.
 

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích:
Câu hỏi: He will live with four robots (Cậu ấy sẽ sống với 4 con robot)
Dựa vào câu: “I will live with a teaching robot, a worker robot, a doctor robot and a home robot.”.
(Dịch: Tows sẽ sống với người máy giáo viên, người máy công nhân, người máy bác sĩ, và người máy giúp việc gia đình.)
=> Thông tin đưa ra đúng với thông tin trong đoạn văn.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích:
Câu hỏi: A worker robot will do the laundry. (Một robot công nhân sẽ giặt quần áo.)
Đoạn văn: “A worker robot will help me build new houses.”. (Dịch: Một người máy công nhân sẽ giúp tôi xây nhà mới.)
=> Thông tin câu hỏi không đúng với thông tin trong bài đọc.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích:
Câu hỏi: A doctor robot could look after him when he’s sick.(Một robot bác sĩ có thể chăm sóc anh ấy khi anh ấy bị ốm.)
Đoạn văn: “A doctor robot could look after me when I’m sick.”.(Dịch: Một người máy bác sĩ có thể chăm sóc tôi khi bị bệnh.) 
=> Đúng với thông tin trong bài đọc.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích:
Câu hỏi: Peter thinks it’s a bad habit to rely on robots. (Peter nghĩ rằng đó là một thói quen xấu khi dựa vào rô bốt.)
Dựa vào câu: “Some people say it’s a bad habit to rely on robots.”. (Dịch: Một vài người nói phụ thuộc vào người máy là thói quen xấu.)
=> Thông tin câu hỏi đưa ra không đúng với thông tin trong bài đọc)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: I’m Peter. I have been dreaming of having a robot for a long time. In the future, I may build a villa – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!