Trắc nghiệm

If she ……… sick, she would have gone out with me to the party.

Câu Hỏi:


If she ……… sick, she would have gone out with me to the party.

Bạn đang xem: If she ……… sick, she would have gone out with me to the party.

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

– Đáp án:  If she hadn’t been sick, she would have gone out with me to the party.

– Dịch: Nếu không bị ốm, cô ấy đã đi dự tiệc với tôi rồi.

-Cấu trúc:

+ Câu điều kiện loại 3: diễn tả hành động trái với quá khứ

+ Cấu trúc: If mệnh đề (QKHT), mệnh đề (would have done)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: If she ……… sick, she would have gone out with me to the party. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!