Trắc nghiệm

I’d rather you ……….. to the English-speaking club with me this Friday.

Câu Hỏi:


I’d rather you ……….. to the English-speaking club with me this Friday.

Bạn đang xem: I’d rather you ……….. to the English-speaking club with me this Friday.

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

– Cấu trúc:

S + would rather + sb + did sth: muốn ai đó làm gì ở hiện tại hoặc tương lai

→ Đáp án: I’d rather you came to the English-speaking club with me this Friday.

Dịch: Tôi muốn bạn đến câu lạc bộ nói tiếng Anh với tôi vào thứ Sáu tuần này.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: I’d rather you ……….. to the English-speaking club with me this Friday. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!