Trắc nghiệm

I was glad when he said that his car was …………

Câu Hỏi:


I was glad when he said that his car was …………

Bạn đang xem: I was glad when he said that his car was …………

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

at my disposal: có thể sử dụng

→ Đáp án: I was glad when he said that his car was at my disposal

Dịch: Tôi rất vui khi anh ấy nói rằng chiếc xe của anh ấy đã được tôi sử dụng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: I was glad when he said that his car was ………… – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!