Trắc nghiệm

I accidentally ……… Mike when I was crossing a street downtown yesterday.

Câu Hỏi:


I accidentally ……… Mike when I was crossing a street downtown yesterday.

Bạn đang xem: I accidentally ……… Mike when I was crossing a street downtown yesterday.

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

​catch sight of: vô tình gặp

→ I accidentally caught sight of Mike when I was crossing a street downtown yesterday.

Dịch: Tôi vô tình bắt gặp Mike khi băng qua một con phố ở trung tâm thành phố ngày hôm qua.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: I accidentally ……… Mike when I was crossing a street downtown yesterday. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!