Trắc nghiệm

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-he-si-don-vi-cua-cuong-do-dong-dien-la-b-ampe-a-trac-nghiem-mon-vat-101057

Câu Hỏi:

Trong hệ SI, đơn vị của cường độ dòng điện là

Bạn đang xem: https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-he-si-don-vi-cua-cuong-do-dong-dien-la-b-ampe-a-trac-nghiem-mon-vat-101057

Câu hỏi trong đề: Đáp án chi tiết đề thi minh họa môn lý 2022


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong hệ SI, đơn vị của cường độ dòng điện là ampe (A).

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-he-si-don-vi-cua-cuong-do-dong-dien-la-b-ampe-a-trac-nghiem-mon-vat-101057 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!