Trắc nghiệm

“How was your exam?” “A couple of questions were tricky, but on the ______ it

Câu Hỏi:

“How was your exam?” “A couple of questions were tricky, but on the ______ it was pretty easy.”

Bạn đang xem: “How was your exam?” “A couple of questions were tricky, but on the ______ it

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 2 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

on the whole = nhìn chung
Nghĩa: “Cậu thi thế nào?” “Một vài câu hỏi khá là tinh tế, nhưng nhìn chung thì khá là dễ”

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: “How was your exam?” “A couple of questions were tricky, but on the ______ it – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!