Trắc nghiệm

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

Câu Hỏi:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

Bạn đang xem: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là: metyl propionat

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!