Trắc nghiệm

Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH3. Oxit cao nhất của nó chứa

Câu Hỏi:

Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH3. Oxit cao nhất của nó chứa 43,66% R về khối lượng. Công thức oxit cao nhất của R

Bạn đang xem: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH3. Oxit cao nhất của nó chứa

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH3. Oxit cao nhất của nó chứa 43,66% R về khối lượng. Công thức oxit cao nhất của R là P2O5.

Vì công thức khí với hidro của R là RH3

${~m}_{{R}}=\dfrac{2 {R}}{2 {R}+16.5} \cdot 100 %=43,66 % $

R =31 là P .

Vậy công thức oxit cao nhất của R là P2O5.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH3. Oxit cao nhất của nó chứa – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!