Trắc nghiệm

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol, triaxetat và metyl format.

Câu Hỏi:

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol, triaxetat và metyl format. Thủy phân hoàn toàn 20,0 gam X cần dùng vừa đủ 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 20,0 gam X thu được V lit (đktc) CO2 và 12,6 gam H2O. Giá trị của V là

Bạn đang xem: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol, triaxetat và metyl format.

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 10 (có đáp án)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol, triaxetat và metyl format. Thủy phân hoàn toàn 20,0 gam X cần dùng vừa đủ 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 20,0 gam X thu được V lít (đktc) CO2 và 12,6 gam H2O. Giá trị của V là 16,80

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol, triaxetat và metyl format. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!