Trắc nghiệm

Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X

Câu Hỏi:

Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột Cu. Oxit sắt đó là:

Bạn đang xem: Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dung dịch X vừa làm mất màu dung dịch thuốc tím, vừa có khả năng hòa tan được bột Cu

→ trong dung dịch X có Fe2+ và Fe3+

→ Oxit sắt là Fe3O4

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hòa tan một lượng FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Biết X – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!