Trắc nghiệm

Hoà tan hoàn toàn m (g) FexOy bằng dd H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít

Câu Hỏi:

Hoà tan hoàn toàn m (g) FexOy bằng dd H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít SO2 ở đktc, phần dung dịch chứa 120g một muối sắt duy nhất. Công thức oxit sắt và khối lượng m là:

Bạn đang xem: Hoà tan hoàn toàn m (g) FexOy bằng dd H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Gọi công thức oxit sắt : FexOy 

2FexOy + (6x – 2y) H2SO4 → xFe2(SO4)3 + (3x – 2y) SO2 + (6x – 2y)H2O

Muối thu được sau phản ứng là Fe2(SO4)3 :

⇒ nFe2(SO4)3 = 120/400 = 0.3 ( mol )

nSO2 = 2.24/22.4 = 0 .1 ( mol )

⇒ nSO2/nFe2(SO4)3 = {3x – 2y}/ x = 0.1/0.3

⇔ 0.3(3x – 2y ) = 0.1x

⇔ 0.6y = 0.8x

⇔ x/y = 3/4

Vậy công thức oxit sắt là Fe3O4

Ta có PTHH:

10H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2

nFe3O4 = 0,2 => mFe3O4 = 0,2.232 = 46,4 (g)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hoà tan hoàn toàn m (g) FexOy bằng dd H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!