Trắc nghiệm

Hòa tan hoàn toàn FeS và FeCO3 bằng một lượng dung dịch H2SO4 đặc nóng

Câu Hỏi:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng một lượng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được hỗn hợp gồm hai khí X, Y. Công thức hóa học của X, Y lần lượt là:

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn FeS và FeCO3 bằng một lượng dung dịch H2SO4 đặc nóng

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 37 : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Công thức hóa học của X, Y lần lượt là SO2 và CO2

FeS + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2FeCO3 + 4H2SO4 đăc nóng → Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hòa tan hoàn toàn FeS và FeCO3 bằng một lượng dung dịch H2SO4 đặc nóng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!