Trắc nghiệm

Hòa tan hoàn toàn 2 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe vào dung dịch HNO3 dư, sau đó cô

Câu Hỏi:

Hòa tan hoàn toàn 2 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe vào dung dịch HNO3 dư, sau đó cô cạn , thu được 0,224 lít khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) và m gam muối khan. Giá trị m là:

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 2 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe vào dung dịch HNO3 dư, sau đó cô

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 36 : Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hòa tan hoàn toàn 2 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe vào dung dịch HNO3 dư, sau đó cô cạn , thu được 0,224 lít khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) và m gam muối khan. Giá trị m là 3,86

Phương trình hóa học:

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Gọi số mol kim loại tương ứng là x, y, z.

27x + 56y + 65z = 2

mmuối = (27 + 62.3). x + (56 + 62.3).y + (65 + 62.2)z

= 27x + 27y + 65z + 62.(3x + 3y + 2z) = 2 + 62.(3x + 3y + 2z)

Mà nNO = x + y + .z = 0,01

mmuối = 2 + 62.3.0,01 = 3,86 g

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hòa tan hoàn toàn 2 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe vào dung dịch HNO3 dư, sau đó cô – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!