Trắc nghiệm

Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2 lít

Câu Hỏi:

Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2 lít dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn cẩn thận dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2 lít

Câu hỏi trong đề: Đề trắc nghiệm thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2021 (Số 19)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2 lít dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn cẩn thận dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 106,38

Giải hệ phương trình số mol và tỉ khối hai khí trong $Y$ có $0,03$ mol $N2$ và $0,03$ mol $N2O$ $HNO3$ loãng, dư; kim loại là $Al$ và sản phẩm không nhắc gì đến duy nhất $\rightarrow$ nhớ ngay “muối amoni”.

Sơ đồ phản ứng:

$\underset{0,46 mol }{ Al }+ HNO _{3} \longrightarrow\left\{\begin{array}{l} Al \left( NO _{3}\right)_{3} \\ NH _{4} NO _{3}\end{array}\right\}+\left\{\begin{array}{l}\frac{0,03 mol }{ N _{2}} \\ \frac{ N _{2} O }{0,03 mol }\end{array}\right\}+ H _{2} O$

Bào toàn eletron ta có:

$\sum_ {n_{NH _{ 4^+ }}}=\frac{0,46 \times 3-0,03 \times 10-0,03 \times 8}{8}=0,105 mol$

Theo đó, giá trị của

$m=0,46 \times 213 + 0,105 \times 80 = 106,38$ gam

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2 lít – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!