Trắc nghiệm

Hòa tan 50,54 gam hỗn hợp X gồm (Fe, Al) trong dung dịch H2SO4 loãng dư

Câu Hỏi:

Hòa tan 50,54 gam hỗn hợp X gồm (Fe, Al) trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch A, cô cạn dung dịch A thu được 178,22 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

Bạn đang xem: Hòa tan 50,54 gam hỗn hợp X gồm (Fe, Al) trong dung dịch H2SO4 loãng dư

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 9 bài 4 : Một số axit quan trọng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Gọi số mol của Fe và Al lần lượt là x và y mol

$\Rightarrow m _{ hỗn hợp } x =56 x +27 y =50,54(1)$

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

$x mol \rightarrow x mol \rightarrow x mol$

2 Al +3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2

$y mol \rightarrow 0,5 y mol \rightarrow 1,5 y mol$

Muối trong dung dịch A gồm $x mol Fe SO _{4}$ và $0,5 y mol Al _{2}\left( SO _{4}\right) 3$

$152 x+0,5 y .342=178,22$(2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$\left\{\begin{array}{c}56 x+27 y=50,54 \\ 152 x+0,5 y .342=178,22\end{array} \Rightarrow\left\{\begin{array}{l}x=0,7 \\ y=0,42\end{array}\right.\right.$

$\Rightarrow \sum n_{H_{2}}=x+1,5 y=0,7+1,5.0,42=1,33 mol$

$\Rightarrow V =1,33.22,4=29,792 lit$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hòa tan 50,54 gam hỗn hợp X gồm (Fe, Al) trong dung dịch H2SO4 loãng dư – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!