Trắc nghiệm

Hòa nói với Bình: “Mình đi mà hóa ra đứng; cậu đứng mà hoá ra đi !” trong câu

Câu Hỏi:

Hòa nói với Bình: “Mình đi mà hóa ra đứng; cậu đứng mà hoá ra đi !” trong câu nói này thì vật làm mốc là ai?

Bạn đang xem: Hòa nói với Bình: “Mình đi mà hóa ra đứng; cậu đứng mà hoá ra đi !” trong câu

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Vật lý 10 bài 1: Chuyển động cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vì Hòa đi mà hóa ra đứng nên vật mốc là Hòa.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hòa nói với Bình: “Mình đi mà hóa ra đứng; cậu đứng mà hoá ra đi !” trong câu – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!