Trắc nghiệm

Hình hộp chữ nhật có kích thước:

Câu Hỏi:

Hình hộp chữ nhật có kích thước:

Bạn đang xem: Hình hộp chữ nhật có kích thước:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ các khối đa diện


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hình hộp chữ nhật có kích thước dài, rộng, cao.

Hình hộp chữ nhật có kích thước dài, rộng, cao.

(a): chiều dài; (b): chiều rộng; (h): chiều cao.

Câu hỏi liên quan

Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Lăng trụ đều tạo bởi:

A. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật

B. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là các hình chữ nhật

C. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau

D. Đáp án khác

Hình chóp đều có các mặt bên là:

A. Các tam giác bằng nhau

B. Các tam giác cân bằng nhau

C. Các tam giác đều bằng nhau

D. Các tam giác vuông bằng nhau

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 4 mặt phẳng

B. 9 mặt phẳng

C. 3 mặt phẳng

D. 6 mặt phẳng

Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu mặt phằng đối xứng?

A. 9.

B. vô số.

C. 6 .

D. 3

Hình hộp chữ nhật có:

A. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật

B. Hình chiếu bằng là hình chữ nhật

C. Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hình hộp chữ nhật có kích thước: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!