[Hình học 11] Khái niệm Phép biến hình và các ví dụ lớp 11

Bạn đang xem video [Hình học 11] Khái niệm Phép biến hình và các ví dụ lớp 11 được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
[Hình học 11] Khái niệm Phép biến hình và các ví dụ lớp 11
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: [Hình học 11] Khái niệm Phép biến hình và các ví dụ lớp 11 bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Thông hiểu

  Cho đường thẳng \(d\) và điểm \(M’\) là ảnh của điểm \(M\) nằm ngoài \(d\) qua phép chiếu vuông góc lên đường thẳng $d$. Chọn mệnh đề đúng:

  a. \(MM’ \bot d\) tại \(M’\)
  b. \(MM’ \bot d\) tại \(M\) 
  c. \(MM’//d\) 
  d. \(MM’ \equiv d\)

  Câu 2

  Thông hiểu

  Phép đồng nhất biến hình \(H\) thành hình \(H’\) thì:

  a. \(H’ \equiv H\) 
  b. \(H’ \ne H\)      
  c. \(H’ > H’\) 
  d. \(H’ < H\) 

  Câu 3

  Nhận biết

  Phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow u \) biến điểm \(M\) thành \(M’\) và điểm \(N\) thành \(N’\) thì:

  a. \(\overrightarrow {MM’}  = \overrightarrow {NN’} \) 
  b. \(\overrightarrow {MM’}  = \overrightarrow {N’N} \) 
  c. \(\overrightarrow {MN’}  = \overrightarrow {NM’} \) 
  d. \(\overrightarrow {MN}  = \overrightarrow u \) 

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  a

  Phương pháp giải

  Sử dụng định nghĩa phép chiếu vuông góc: Cho đường thẳng \(d\). Với mỗi điểm \(M\), xác định điểm \(M’\) là hình chiếu của \(M\) lên \(d\). Phép biến hình này là phép chiếu vuông góc lên đường thẳng \(d\).

  Đáp án chi tiết:

  Từ định nghĩa phép chiếu vuông góc ta thấy \(MM’\) vuông góc với \(d\) tại \(M’\) (vì \(M’\) là hình chiếu của \(M\) trên \(d\) nên \(M’ \in d\)).

  Đáp án cần chọn là: a

  Đáp án câu 2

  a

  Phương pháp giải

  “/lop-11/chi-tiet-ly-thuyet-mo-dau-ve-phep-bien-hinh-5af3eae81261631175a05d0b.html

  #d2″>Sử dụng định nghĩa phép đồng nhất

  Đáp án chi tiết:

  Phép đồng nhất biến điểm \(M\) thành chính nó nên nó biến mọi điểm nằm trên hình \(H\) thành chính điểm đó.

  Do đó \(H \equiv H’\).

  Đáp án cần chọn là: a

  Đáp án câu 3

  a

  Phương pháp giải

  Sử dụng định nghĩa phép tịnh tiến:

  Cho véc tơ \(\overrightarrow u \), với mỗi điểm \(M\) ta xác định điểm \(M’\) thỏa mãn \(\overrightarrow {MM’}  = \overrightarrow u \). Phép biến hình này là phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow u \).

  Đáp án chi tiết:

  Phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow u \) biến điểm \(M\) thành \(M’\) thì \(\overrightarrow {MM’}  = \overrightarrow u \).

  Phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow u \) biến điểm \(N\) thành \(N’\) thì \(\overrightarrow {NN’}  = \overrightarrow u \).

  Do đó \(\overrightarrow {MM’}  = \overrightarrow {NN’} \).

  Đáp án cần chọn là: a

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: [Hình học 11] Khái niệm Phép biến hình và các ví dụ lớp 11

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG – Thầy Trần Lê Cường

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CB VỀ PHÉP BIẾN HÌNH (1)

  Casio X và bài toán phép biến hình lớp 11 có thể bạn chưa biết

  Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 1 – Phép biến hình

  Hình học 11 Chương 1 Bài 9 Phần 2 Bài tập trắc nghiệm phép biến hình

  Hình học 11 Chương 1 Bài 9 Phần 1 Bài tập trắc nghiệm phép biến hình

  Hình học 11 Chương 1 Bài 1 Phép biến hình

  No Comments

   Leave a Reply