Trắc nghiệm

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

Câu Hỏi:

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

Bạn đang xem: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 7: Hình chiếu phối cảnh


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

Trong phép chiếu này:

– Tâm chiếu chính là mắt người quan sát hay điểm nhìn.

– Mặt phẳng hình chiều là một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng, được gọi là mặt tranh.

– Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm nhìn.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!