Trắc nghiệm

Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước

Câu Hỏi:

Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước

Bạn đang xem: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 7: Hình chiếu phối cảnh


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo 7 bước:
1. Vẽ một đường nằm ngang tt dùng làm đường chân trời.
2. Chọn ột điểm F’ trên tt làm điểm tụ.
3. Vẽ hình chiếu đừng của vật thể A’B’C’D’E’H’.
4. Nối các điểm cỉa hình chiếu đứng với điểm tụ F’
5. Lấy điểm I’ trên A’F’ để xác định chiều rộng của vật thể.
6. Từ điểm I’ vẽ các đường thăng lần lượt song song với các cạnh của hình chiếu đứng của vật thể.
7. Tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác
Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!