Trắc nghiệm

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:

Câu Hỏi:

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:

Bạn đang xem: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.
Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!