Trắc nghiệm

Hình cắt là gì?

Câu Hỏi:

Hình cắt là gì?

Bạn đang xem: Hình cắt là gì?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 4: Mặt cắt và hình cắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hình cắt là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt .

Hình cắt là gì
Công dụng: Hình cắt được dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Phần vật thể bị mặt phẳng cắt qua được kẻ bằng nét gạch.

Câu hỏi liên quan

Có mấy loại hình cắt?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:

A. Trước mặt phẳng cắt

B. Sau mặt phẳng cắt

C. Trên mặt phẳng cắt

D. Dưới mặt phẳng cắt

Đâu là hình cắt đã học trong chương trình công nghệ 11?

A. Hình cắt toàn bộ

B. Hình cắt một nửa

C. Hình cắt cục bộ

D. Cả 3 đáp án trên

Chọn phát biểu sai về hình cắt một nửa:

A. Có hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

B. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng

C. Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh

D. Cả 3 đáp án đều sai

Hình cắt của bản vẽ lắp bộ ròng rọc có đặc điểm nào dưới đây?

A. Hình cắt toàn phần trên hình chiếu đứng.

B. Hình cắt cục bộ trên hình chiếu đứng.

C. Hình cắt cục bộ trên hình chiếu bằng

D. Đáp án A hoặc C

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hình cắt là gì? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!