Trắc nghiệm

Hiện nay, môi trường văn hóa cũng như những hình thức diễn xướng ca trù xưa

Câu Hỏi:

Hiện nay, môi trường văn hóa cũng như những hình thức diễn xướng ca trù xưa không còn nữa. Thế hệ trẻ không biết diễn xướng ca trù, thậm chí không biết hưởng thụ loại hình nghệ thuật này. Trước tình hình đó chúng ta cần phải

Bạn đang xem: Hiện nay, môi trường văn hóa cũng như những hình thức diễn xướng ca trù xưa

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hiện nay, môi trường văn hóa cũng như những hình thức diễn xướng ca trù xưa không còn nữa. Thế hệ trẻ không biết diễn xướng ca trù, thậm chí không biết hưởng thụ loại hình nghệ thuật này. Trước tình hình đó chúng ta cần phải kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống của dân tộc.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hiện nay, môi trường văn hóa cũng như những hình thức diễn xướng ca trù xưa – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!