Trắc nghiệm

Hãy chọn đúng tên các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, có các mức là:

Câu Hỏi:

Hãy chọn đúng tên các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, có các mức là:

Bạn đang xem: Hãy chọn đúng tên các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, có các mức là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 12 bài 1: Một số khái niệm cơ bản


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, có các mức là: Khung nhìn, vật lí, khái niệm.
ten cac muc the hien cua co so du lieu

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hãy chọn đúng tên các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, có các mức là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!