Trắc nghiệm

Hãy cho biết hợp chất nào sau đây có thề điều chế trực tiếp từ crom ?

Câu Hỏi:

Hãy cho biết hợp chất nào sau đây có thề điều chế trực tiếp từ crom ?

Bạn đang xem: Hãy cho biết hợp chất nào sau đây có thề điều chế trực tiếp từ crom ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 38 : Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hợp chất có thề điều chế trực tiếp từ crom là CrCl3.

2CrCl3 + 3Mg → 2Cr + 3MgCl2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Hãy cho biết hợp chất nào sau đây có thề điều chế trực tiếp từ crom ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!