Trắc nghiệm

Having been delayed by heavy traffic, …

Câu Hỏi:

Having been delayed by heavy traffic,

Bạn đang xem: Having been delayed by heavy traffic, …

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức trình độ A1 đề 6


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

“Having been delayed by heavy traffic” đây không phải câu hoàn chỉnh, đây được coi là một thành phẩn bổ sung cho câu, khi hoàn thành câu cần gắn thành phần này vào một câu hoàn chỉnh.
Having been delayed by heavy traffic,…
A. it was difficult for her to arrive on time (điều đó thật khó khăn để cô ấy đến đúng giờ)
B. her being late was intolerable (việc cô ấy đến muộn không thể chấp nhận được)
C. it was impossible for her to arrive on time (điều đó làm cho cô ấy không thể đến đúng giờ)
D. she was unable to arrive on time (cô ấy đã không thể đến đúng giờ)
=> Chọn đáp án D.
Having been delayed by heavy traffic, ​she was unable to arrive on time.


Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Having been delayed by heavy traffic, … – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!