Trắc nghiệm

Goods are either agricultural (like wheat and milk) or manufactured

Câu Hỏi:

Goods are……. agricultural (like wheat and milk) or manufactured (like cars and paper)

Bạn đang xem: Goods are either agricultural (like wheat and milk) or manufactured

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh 2021 số 19


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Goods are either agricultural (like wheat and milk) or manufactured (like cars and paper). Services are such things as education, medicine and commerce.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Goods are either agricultural (like wheat and milk) or manufactured – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!