Trắc nghiệm

Glyxin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Câu Hỏi:

Glyxin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Bạn đang xem: Glyxin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tính chất hóa học của amin và muối amoni


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Glyxin tác dụng được với Na2O; C2H5OH; HCl.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Glyxin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!