Trắc nghiệm

Glyxin còn có tên là:

Câu Hỏi:

Glyxin còn có tên là:

Bạn đang xem: Glyxin còn có tên là:

Câu hỏi trong đề: Tính chất hóa học của amin – amino axit – peptit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Glyxin còn có tên là axit α-amino axetic

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Glyxin còn có tên là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!