Trắc nghiệm

Glucozơ không thuộc loại đisaccarit.

Câu Hỏi:

Glucozơ không thuộc loại

Bạn đang xem: Glucozơ không thuộc loại đisaccarit.

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Glucozơ không thuộc loại đisaccarit.

– Glucozơ là hợp chất tạp chức, ở dạng mạch hở phân tử có cấu tạo của anđehit đơn chức và ancol 5 chức. Trong thực tế glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng.

– Glucozơ là monosaccarit.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Glucozơ không thuộc loại đisaccarit. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!