Trắc nghiệm

Glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với H2 (xt Ni, t⁰)

Câu Hỏi:

Glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

Bạn đang xem: Glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với H2 (xt Ni, t⁰)

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Glucozơ (C6H12O6) thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2 (xt Ni, t0) tạo sorbitol (C6H14O6).

C6H12O6 + H2 → C6H14O6

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với H2 (xt Ni, t⁰) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!