Trắc nghiệm

Giữa các ion CrO42- và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng

Câu Hỏi:

Giữa các ion CrO42- và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng hoá học sau

Cr2O72- + H2O ⇄ 2CrO42- + 2H+ + Oxit .

Nếu thêm dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì sẽ có hiện tượng

Bạn đang xem: Giữa các ion CrO42- và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 38 : Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

​Nếu thêm dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì sẽ có hiện tượng từ màu vàng chuyển màu da cam.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Giữa các ion CrO42- và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!