Trắc nghiệm

Giờ ra chơi, An rủ Khánh chiều nay bọn mình đi xem triển lãm ảnh Pháp – Việt Nam

Câu Hỏi:

Giờ ra chơi, An rủ Khánh chiều nay bọn mình đi xem triển lãm ảnh “Pháp – Việt Nam” của hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh và Nicolas Cornet, trong tuần lễ văn hóa Pháp năm 2019 ở thành phố An Giang chúng ta nhé. Khánh từ chối và giải thích: Biết gì về tiếng Pháp đâu mà xem. Suy nghĩ của Khánh đã không thực hiện tốt nhiệm vụ nào trong phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

Bạn đang xem: Giờ ra chơi, An rủ Khánh chiều nay bọn mình đi xem triển lãm ảnh Pháp – Việt Nam

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Suy nghĩ của Khánh đã không thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp thu tinh hoa, văn hóa nhân loại trong phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Giờ ra chơi, An rủ Khánh chiều nay bọn mình đi xem triển lãm ảnh Pháp – Việt Nam – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!