Trắc nghiệm

Giải đáp kịp thời những vấn đề về lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra là

Câu Hỏi:

Giải đáp kịp thời những vấn đề về lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra là nói đến

Bạn đang xem: Giải đáp kịp thời những vấn đề về lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải đáp kịp thời những vấn đề về lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra là nói đến nhiệm vụ của khoa học – công nghệ

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Giải đáp kịp thời những vấn đề về lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!