Trắc nghiệm

Giá trị của hàng hóa là

Câu Hỏi:

Giá trị của hàng hóa là:

Bạn đang xem: Giá trị của hàng hóa là

Câu hỏi trong đề: 19 đề trắc nghiệm thi thử môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc Gia (đề số 2)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

Câu hỏi liên quan

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

A. sự khan hiếm của hàng hóa.

B. sự hao phí sức lao động của con người.

C. lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

D. công dụng của hàng hóa.

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là

A. giá bán.

B. giá hàng hóa.

C. giá cả.

D. giá thị trường.

Giá trị của hàng hóa được thể hiện thông qua

A. giá trị sử dụng

B. giá trị trao đổi

C. hao phí lao động

D. chi phí sản xuất

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

A. lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

B. sự hao phí sức lao động của con người.

C. công dụng của hàng hóa.

D. sự khan hiếm của hàng hóa.

Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục

A. giá trị trao đổi của hàng hóa.

B. giá trị hàng hóa.

C. giá trị sử dụng của hàng hóa.

D. thời gian lao động cá biệt

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

A. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.

B. Thời gian lao động xã hội cần thiết.

C. Thời gian lao động hao phí của mọi người sản xuất hàng hóa.

D. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

A. Thời gian lao động xã hội cần thiết.

B. Thời gian lao động hao phí của mọi người sản xuất hàng hóa.

C. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.

D. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Giá trị của hàng hóa là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!